Artros

artos1

I dag finns det stark evidens i form av 18 randomiserade kontrollerade studier på knäartros. I flera av studierna har man använt de osynliga lasertyperna superpulsad 904 och 808 -830nm

Här är en studie som visar förbättrad cirkulation samt minskar smärtan vid knäartros. Klicka här för att läsa studien.

 artos fore

Före laserbehandling Mörka partier, kalla områden

 artos efter

Förbättrad cirkulation efter 3 månader.

 

Här hittar du ytterligare studier som gjorts på knäartros:

  • Short-term efficacy of physical interventions in osteoarthritic knee pain. A systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. Bjordal JM, BMC Musculoskelet Disord. 2007 Jun 22;8:51. Review. PMID: 17587446.
  • The Effect of Low-Level Laser in Knee Osteoarthritis: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial. Gálfi M. Photomed Laser Surg. 2009 Jun 16. PMID: 19530911.
  • Efficacy of interferential low-level laser therapy using two independent sources in the treatment of knee pain. Montes-Molina R. Photomed Laser Surg. 2009 Jun;27(3):467-71. PMID: 19405858.

Medicinskt Laser Forum   |   0733-096060   |   info@medicinsktlaserforum.se - Design av Intendit - SEO - Webbyrå