Artros

I dag finns det stark evidens i form av 18 randomiserade kontrollerade studier på knäartros. I flera av studierna har man använt de osynliga lasertyperna superpulsad 904 och 808 -830nm

Här är en studie som visar förbättrad cirkulation samt minskar smärtan vid knäartros. Klicka här för att läsa studien.

Här hittar du ytterligare studier som gjorts på knäartros

  • Short-term efficacy of physical interventions in osteoarthritic knee pain. A systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. Bjordal JM, BMC Musculoskelet Disord. 2007 Jun 22;8:51. Review. PMID: 17587446.
  • The Effect of Low-Level Laser in Knee Osteoarthritis: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial. Gálfi M. Photomed Laser Surg. 2009 Jun 16. PMID: 19530911.
  • Efficacy of interferential low-level laser therapy using two independent sources in the treatment of knee pain. Montes-Molina R. Photomed Laser Surg. 2009 Jun;27(3):467-71. PMID: 19405858.
Före laserbehandling Mörka partier, kalla områden Före laserbehandling Mörka partier, kalla områden
Förbättrad cirkulation efter 3 månader. Förbättrad cirkulation efter 3 månader.