Bihålsinflammation

Bihåleinflammation definieras som inflammation i näsan och bihålorna och går under namnet rinosinuit.
Bihålorna är luftfyllda hålrum i ansiktets skelett. Alla bihålor har förbindelse med näsans hålrum. Bihålorna är täckta med slemhinnor, precis som näsan. Om virus fastnar
på slemhinnan börjar kroppens immunförsvar att producera antikroppar och slem som försvar. Det finns bihålor i pannan, i överkäken och i silbenet, som sitter mellan
näsan och ögat och bakom näsan. Vanliga symtom vid en bihåleinflammation är att du i samband med en förkylning får

• Ansiktssmärta, oftast mer på ena sidan
• Snuva, som ofta rinner bakåt, och blir täppt i näsan, vanligtvis värre på ena sidan
• Nedsatt eller förlorat luktsinne
• Värk eller en känsla av tryck i tänderna i överkäken.

Det är vanligast att få besvär i käk bihålorna, men även andra bihålor kan bli inflammerade. Då är sjukdomarna ofta mera allvarliga.
Man skiljer på akut eller kronisk rinosinuit.
• Akut< 12 veckor och symtomen försvinner helt.
• Kronisk > 12 veckor och symtomen försvinner inte helt.
Det finns vetenskapliga studier som stödjer medicinsk laserbehandling vid kronisk rinosinuit

Här finns en som publicerades 2013.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23521568
Här är en annan som publicerades 2002.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23119894

Lider du av dessa besvär kontakta din närmsta terapeut:
https://www.medicinsktlaserforum.se/Terapueter-som-arbetar-med-laser