Fibromyalgi

 Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som kännetecknas av långvarig och utbredd generell smärta och ömhet, sömnstörningar och trötthet. Smärtan känns framförallt i musklerna, men även ledsmärta förekommer.
Intensiv och långvarig smärta är en stressfaktor och stressrelaterade symptom som t.ex. huvudvärk och magbesvär är därför vanliga hos patienter med fibromyalgi. Smärtan påverkar även sömnen och dålig sömn leder till ännu mer smärta och ännu mer stress, vilket i sin tur ger ytterligare försämrad sömn. Slutresultatet blir en onormal trötthet. 

Muskelsmärtan påverkar motoriken och gör det svårt att röra kroppen obehindrat. Ofta klarar man inte längre av att uträtta vissa saker, som t.ex. att springa, gå i trappor eller lyfta tunga saker. Många med fibromyalgi lider även av stela muskler (framför allt på morgonen).

Fibromyalgi drabbar cirka två procent. 4 av 5 är kvinnor. Vad som orsakar sjukdomen vet man inte säkert, den kan förekomma i kombination med andra sjukdomar.

Fibromyalgi anses som en kronisk sjukdom och enligt dagens behandlings metoder inte botbar. Dock finns det mycket man kan göra för att lindra smärta och få en bättre livskvalitet. Medicinsk laser kan vara ett alternativ visar ett antal studier i dag.

Behandlingen inleds med 2 behandlingar per vecka under ca 3 veckor för att sedan trappas ned. Vid positivt behandlings resultat kan man fortsätta med underhålls behandling.

Vetenskapliga studier som stödjer Medicinsk laserbehandling vid fibromyalgi:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30402199

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12215864

https://content.iospress.com/articles/journal-of-back-and-musculoskeletal-rehabilitation/bmr00137

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21794791

Besväras du av dessa problem kontakta din närmaste terapeut