Infertilitet och medicinsk laser

Biostimulerande laserbehandling vid nedsatt fertilitet är en terapiform som är
utvecklat av den japanske läkaren Dr. Ohshiro. Med låga doser laserljus (LLLT = Low
Level Laser Therapy) överförs energi till cellerna så att ägg, sädesceller,
endometrieceller, immunförsvarceller m.fl. bättre kan utföra sina funktioner.
Medicinsk laser utföres med ett lågfrekvent ljus som inte har några kända biverkningar,
en smärtfri behandling, men ändå effektiv. Den rekommenderas särskilt till kvinnor
över 35 år eller män med nedsatt spermiekvalité. Denna behandlingsmetod
rekommenderas också om man har problem med ärrvävnad och / eller inflammationer i
länd, bäcken eller underliv.

Det finns forskning som stödjer medicinsk laserbehandling vid dessa tillstånd. Du kan
läsa mer här:

Lider du av den här problematiken kontakta en terapeut i din närhet för konsultation:
https://www.medicinsktlaserforum.se/Terapueter-som-arbetar-med-laser