Ländryggsmärta

Ländryggsmärta - diskbråck

En storskalig studie som bekräftar hur effektivt laserterapi är på akut ländryggsmärta. Här fann man att laserterapi och antiinflammatorisk medicin hade bättre effekt både på minskad smärta, ökad livskvalitet och ökad rörlighet än behandling med bara antiinflammatorisk medicin eller med antiinflammatorisk medicin och placebolaser.

Läs mer

En nyutkommen studie (Published online Mar 4, 2014. doi: 10.1371/journal.pone.0089894) visar också på att medicinsk laser kan hjälpa på Ischias besvär som har uppkommit pga. av kotkompression i ryggen.

Läs mer

Kronisk ländryggsmärta

I en studie av patienter med kronisk ländryggsmärta delade man upp patienterna i tre grupper. En grupp med bara laserbehandling, en annan med bara träning och den tredje med både laser och träning. Efter 12 veckor kan man inte se någon skillnad mellan grupperna med bara laser eller bara träning. Där emot i gruppen med laser och träning kan man se en stor förbättring i både smärta och rörelse.

Läs mer